Adres

Mustafa Kemal Mah. ODTÜ TEKNOKENT No:280 G/1260 Çankaya/Ankara

Hibe ve Teşvik Danışmanlığı

Ulusal ve uluslararası birçok kurum ve kuruluş firmaların inovasyona yönelmesi, Ar-Ge yatırımlarını arttırması, yeni pazarlara açılabilmesi vb. konulara yönelik hibe ve kredi faiz destekleri vermektedir. Bu destekler sayesinde firmalar altyapılarını geliştirmekte, Ar-Ge projelerini hayata geçirmekte ya da farklı pazarlara açılarak yeni müşteriler elde edebilmektedir. Bu kapsamda Refero Danışmanlık, firmaların fon ve hibe alabileceği TÜBİTAK, KOSGEB, AB, Kalkınma Ajansları gibi bütün kurum ve kuruluşlara yönelik kapsamlı bir proje geliştirme ve yönetimi danışmanlık hizmeti vermektedir.

TÜBİTAK, 2020 yılının başında destek programlarında yaptığı birtakım değişiklikler ile, en çok başvurulan destek programlarının başında gelen 1501 ve 1507 Ar-Ge başvurularını yılda iki kere açacağı çağrı kapsamında kabul edeceğini duyurmuştur. Bu doğrultuda, belirtilen öncelikli alanlara göre yapılacak başvurular detaylı bir ön incelemenin ardından hakem değerlendirmesine tabi tutulmaktadır. TÜBİTAK proje danışmanlığı kapsamında, proje sürecinin her aşamasında yanınızda olarak kapsamlı bir danışmanlık hizmeti sunuyoruz.


KOSGEB destekleri de TÜBİTAK gibi firmalara ve girişimcilere çeşitli avantajlar sunmaktadır. KOSGEB Ar-Ge ve Girişimcilik Destek Programları sayesinde proje kapsamında harcanan maliyetlerin %75'ten fazlası hibe olarak geri alınabilir, KOBİGEL gibi dijitalleşmenize yönelik programlarla verimliliğinizi arttırabilirsiniz. KOSGEB, ayrıca proje desteklerinden ayrı olarak nitelikli eleman desteği, yurt içi fuar desteği, test ve analiz desteği, tasarım desteği gibi çeşitli destekler de sunmaktadır. Refero A.Ş., KOSGEB danışmanlık firması olarak tüm destek programlarına yönelik danışanlarına hizmet vermektedir.

Proje sunarak hibe ve kredi desteği alabileceğiniz programlar aşağıda detaylandırılmıştır. İlgili destek programının üzerine tıklayarak bilgi alabilirsiniz. 


Uygulanan Hibe Oranı: %75
Proje Destek Bütçesi: 2.400.000 TL.
Azami Hibe Miktarı: Bütçenin %75’i yani 1.800.000 TL hibe olarak verilmektedir.
Kimler Başvurabilir: KOBİ Ölçeğindeki Limited ve Anonim Şirketler
Ne Zaman Başvurulabilir: 2020 yılından itibaren yılda iki kere açılan çağrılar kapsamında başvurular kabul edilmektedir.

Desteklenen AR-GE Proje Harcamaları:
– Personel giderleri ( Hâlihazırda çalışan ve/veya yeni alınacak personel ve firma ortakları(Mikro ölçekli olanlar için))
– Laboratuvar ve kalite kontrol için test aleti, teçhizat ve ölçüm cihazı alım giderleri
– Malzeme giderleri; geliştirilecek ürünün hammadde ve bileşen giderleri
– Ürün denemesi için kullanılacak sarf malzemesi giderleri
– Bilgisayar ve Sunucu giderleri
– Teknik Yazılım alımları ( Çizim, CAD,  modelleme, tasarım, simülasyon ve analiz yazılımları vb. )
– Seyahat giderleri
– Teknik Ar-Ge danışmanlık hizmeti giderleri
– Prototip imalatı için firma dışından yapılan diğer hizmet ve işçilik alım giderleri

– Fizibilite raporu gideri (20.000 TL)
– Ülke içindeki üniversiteler, TÜBİTAK'a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşlarına yaptırılan ürün analizi ve laboratuvar giderleri
– Mali Müşavirlik giderleri ve proje danışmanlık giderleri

+
vergisel teşviklerUygulanan Hibe Oranı: %75
Proje Destek Bütçesi: Üst limit bulunmamaktadır.
Azami Hibe Miktarı: Hibe miktarı için bir üst sınır bulunmamaktadır.
Kimler Başvurabilir: KOBİ Ölçeğindeki Limited ve Anonim Şirketler
Ne Zaman Başvurulabilir: 2020 yılından itibaren yılda iki kere açılan çağrılar kapsamında başvurular kabul edilmektedir.

Desteklenen Ar-Ge Proje Harcamaları:
– Personel giderleri ( Hâlihazırda çalışan ve/veya yeni alınacak personel ve firma ortakları )
– Ar-Ge laboratuvar ve kalite kontrol için test aleti, teçhizat ve ölçüm cihazı alım giderleri
– Ar-Ge malzeme giderleri; geliştirilecek ürünün hammadde ve bileşen giderleri
– Ürün denemesi için kullanılacak sarf malzemesi giderleri
– Bilgisayar ve Workstation giderleri
– Teknik Yazılım alımları ( Çizim, CAD,  modelleme, tasarım, simülasyon ve analiz yazılımları vb. )
– Seyahat giderleri
– Teknik danışmanlık hizmeti giderleri
– Prototip imalatı için firma dışından yapılan diğer hizmet ve işçilik alım giderleri
– Ülke içindeki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı AR-GE birimleri, özel sektör AR-GE kuruluşlarına yaptırılan ürün analizi ve laboratuvar giderleri
– Fizibilite raporu gideri (20.000 TL)
– Mali Müşavirlik alım giderleri

+
vergisel teşviklerUygulanan Hibe Oranı: %75
Azami Hibe Miktarı: Her çağrının kendi limiti bulunmaktadır.
Kimler Başvurabilir: Her Ölçekteki Limited ve Anonim Şirketler


1511 - TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı; ülkemiz öncelikli alanlarında hedef ve ihtiyaç odaklı, izlenebilir sonuçları olan projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Program kapsamında sağlanacak desteklerle,

- teknolojik yeterlilik ve bilgi birikiminin artırılması
- mevcut yeteneklerin farklı alanlarda da değerlendirilmesi
- özgün teknolojilerin geliştirilmesi
- teknolojik gelişimde ivme kazanılması

hedeflenmektedir.

Desteklenen Ar-Ge Proje Harcamaları:
– Personel giderleri ( Hâlihazırda çalışan ve/veya yeni alınacak personel ve firma ortakları )
– Ar-Ge laboratuvar ve kalite kontrol için test aleti, teçhizat ve ölçüm cihazı alım giderleri
– Ar-Ge malzeme giderleri; geliştirilecek ürünün hammadde ve bileşen giderleri
– Ürün denemesi için kullanılacak sarf malzemesi giderleri
– Bilgisayar ve Workstation giderleri
– Teknik Yazılım alımları ( Çizim, CAD,  modelleme, tasarım, simülasyon ve analiz yazılımları vb. )
– Seyahat giderleri
– Teknik danışmanlık hizmeti giderleri
– Prototip imalatı için firma dışından yapılan diğer hizmet ve işçilik alım giderleri
– Ülke içindeki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı AR-GE birimleri, özel sektör AR-GE kuruluşlarına yaptırılan ürün analizi ve laboratuvar giderleri
– Fizibilite raporu gideri (20.000 TL)
– Mali Müşavirlik giderleri

+ vergisel teşvikler

HAMLE PROGRAMI KAPSAMINDA BAŞVURU KABUL ETMEKTEDİR.Uygulanan Hibe Oranı: %75 - %90
Proje Destek Bütçesi: Üst limit bulunmamaktadır.
Azami Hibe Miktarı: 365.000 TL

Proje Süresi: 24 Ay
Kimler Başvurabilir: Girişimciler


Desteklenen Proje Harcamaları:

Desteklenecek giderler, kurulan işletmenin İleri Girişimcilik ya da Geleneksel Girişimcilik programlarından hangisine dahil olduğuna göre değişmektedir.
- Kuruluş giderleri
- Personel giderleri
- Makine, teçhizat ve yazılım giderleri
- Mentorluk giderleri
- Sertifika giderleriUygulanan Hibe Oranı: %75 - %90
Proje Destek Bütçesi: Üst limit bulunmamaktadır.
Azami Hibe Miktarı: 750.000 TL

Proje Süresi: 8-24 Ay
Kimler Başvurabilir: KOBİ Ölçeğindeki Şirketler


Desteklenen Ar-Ge Proje Harcamaları:
- Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı
- Personel Gideri Desteği
- Proje Geliştirme Desteği (Proje Danışmanlık, Eğitim, Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği, Proje Tanıtım Desteği, Yurtiçi –Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği ziyareti Desteği
- Test, Analiz, Belgelendirme Desteği

Satın alınacak makine, teçhizat ve yazılımın yerli malı belgesi ile belgelendirilmesi durumunda, geri ödemesiz destek oranlarına %15 ilave edilir.

Açık kaynak kodlu yazılım kullanımını beyan eden başvurular olması ve kurul tarafından uygun bulunması durumunda personel gideri desteği hariç geri ödemesiz destek oranına %15 ilave edilir.

+ vergisel teşviklerDestek Oranı: Bu destek programı kapsamında uygulanacak destek oranı % 60 olup; destek tutarının %70’i geri ödemeli ve %30’u geri ödemesiz olarak verilir.
Destek üst limitleri: Düşük Teknoloji, Orta-Düşük Teknoloji alanlarından yer alan ürünler için 500 Bin TL,  Orta Yüksek Teknoloji ve Yüksek Teknoloji alanlarında yer alan ürünler için 5 Milyon TL
Proje Süresi: 8-36 Ay
Kimler Başvurabilir: KOBİ Ölçeğindeki Şirketler


Desteklenen Ar-Ge Proje Harcamaları:
- Makine-teçhizat desteği
- Üretim hattı tasarım giderleri desteği
- Yazılım giderleri desteği
- Personel gideri desteği
- Eğitim ve danışmanlık desteği
- Tanıtım ve pazarlama giderleri desteği

Satın alınacak makine, teçhizat ve yazılımın yerli malı belgesi ile belgelendirilmesi durumunda, geri ödemesiz destek oranlarına %15 ilave edilir.

Açık kaynak kodlu yazılım kullanımını beyan eden başvurular olması ve kurul tarafından uygun bulunması durumunda personel gideri desteği hariç geri ödemesiz destek oranına %15 ilave edilir.IPARD, Avrupa Birliği (AB) tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla oluşturulan, Katılım Öncesi Yardım Aracı'nın Kırsal Kalkınma bileşenidir.

Programın uygulandığı illerde;

1. “Tarımsal İşletmelerin Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar” tedbiri kapsamında; süt üreten tarımsal işletmelerin ve et üreten tarımsal işletmelerin desteklenmesi,

2. “Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanmasının Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar” tedbiri kapsamında; süt ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasının, et ve et ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasının, meyve ve sebzelerin işlenmesi ve pazarlanmasının, su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasının desteklenmesi,

3. “Üretici Gruplarının kurulmasının desteklenmesi”,

4. “Kırsal Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi” tedbiri kapsamında; çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesinin, yerel ürünler ve mikro işletmelerin ekonomik gelişiminin, kırsal turizmin gelişiminin ve kültür balıkçılığının gelişiminin desteklenmesi sağlanacaktır.Ülkemizde kamu, özel sektör ve STK arasındaki iş birliğini arttırmak, etkin kaynak kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli teşvik etmek amacıyla, bölgesel kalkınmayı hızlandırmak, sürdürülebilirlik sağlamak, bölgeler gelişmişlik farklarını azaltmak için oluşturulan Kalkınma Ajansları Destek Programları, Devlet Planlama Teşkilatı koordinasyonunda yürütülen hibe programıdır. Türkiye’de bütün şehirleri kapsayan 26 bölgesel kalkınma ajansı ile ekonomik, sosyal, kırsal kalkınma, küçük ölçekli altyapı projeleri ve KOBİ mali destek gibi alt başlıkları olan hibe programlarında %75’e varan oranlarda destek sağlanmaktadır.HORİZON 2020 AB’de AR-GE kapsamında yürütülen faaliyetlerin etkisinin artırılması hedefiyle, AB'de yürütülen tüm araştırma ve yenilik programlarının 2014-2020 yılları için bütüncül bir sistem altında toplamayı amaçlamaktadır. Horizon 2020 Programı Bilimsel Mükemmeliyet, Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik ile Toplumsal Sorunlara Çözümler olmak üzere üç öncelik alanı altında yapılandırılmıştır.

Desteklenen proje konuları;
- Ar-Ge Çalışmaları
- Destek ve Koordinasyon Eylemleri
- Yenilik Hibeleri (Grants for Innovation)
- Ortak Fonlama (Co-Funding) Eylemleri
- KOBİ projeleri